Skip to content

Home

RinRadio

Mirë se vini në blogun tonë, mësoni më tepër për aktivitetet, podkastet dhe angazhohuni më tepër me komunitetin

Dëgjoni

Dëgjoni podkastet dhe ritransmetimet tona. Njihuni me autorët dhe temat që diskutohen

Jepni Feedback

Jepni mendimin dhe kritikën tuaj mbi temat dhe transmetimet tona nëpërmjet komenteve dhe polls të ndryshëm.

Influenconi

Influenconi duke u angazhuar në mekanizmat e ndryshëm të faqes për të shprehur mendimin tuaj.

Rreth Nesh

Ne jemi një emision radioje i bërë për të rinjtë nga të rinjtë

Angazhohuni

Angazhohuni në seksionin “Influenconi” për të përcaktuar temat që doni të fliten në emisionin tonë

Na kontaktoni

rinradiortsh@gmail.com