Skip to content

Të rinjtë dhe ndryshimet klimaterike

Ndryshimet klimatike,pasojat, aktivizimi i te rinjve.Në emisionin e sotëm do të trajtojmë një temë e cila na prek gjithsecilin prej nesh.Ndryshimet e mëdha që po ndodhin në planetin tonë, shkaqet, pasojat dhe roli i të rinjve.Na ndiqni.#StayRin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: