Skip to content

Të rinjtë dhe libri

A po lexojnë më të rinjte sot?Cili është raporti i tyre me librin? Kjo është një pyetje që shtrohet shpesh, jo vetëm këtu te ne, por edhe tek popujt e tjerë.Libri digjital zgjidhje apo pengese per brezat e ardhshëm?Këto edhe të tjera ne RinRadio.Na ndiqni!#StayRin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: