Skip to content

Të rinjtë dhe raporti ndërmjet brezave

Të rinjtë dhe raporti ndërmjet brezave.
Bashkë me vitet kanë ndryshuar edhe mendimet e mentaliteti i njerëzve.”Lufta” midis brezave ka
ekzistuar gjithmonë, por a po vihet re një ndarje më e thellë vitet e fundit?A po ndikon teknologjia
ne debatet e përditshme ndermjet tyre?Këto dhe shumë te tjera sot në RinRadio. Na ndiqni!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: